Versciklusok

Kisebb és nagyobb terjedelmű versciklusok, szonettkoszorúk.

Versciklusaim darabjai legtöbbször eleve egy nagyobb egység számára íródtak (pl. a szonettkoszorúk), ám az is előfordult, hogy a külön-külön keletkezett verseket utóbb kapcsoltam össze kisebb-nagyobb ciklusokba. Az itteni külön közlést az teszi indokolttá, hogy köteteim anyagában vagy a teljes anyaggal együtt, ömlesztve érhetők el, vagy ellenkezőleg, csak egyesével lehet megnyitni a verseket. Az itt felsorolt ciklusok azonban egyben, egyetlen oldalon hozzák a teljes ciklust – de semmi mást.

Ebben a közléssorozatban nem tekintem ciklusoknak a kötetek „fejezeteit”: a könyvközlésben ezeket ugyan szintén ciklusoknak nevezik, de ezek jobbára alkalmi versegyüttesek, amelyek a kötetbe-rendezés, a tagolással elősegített átláthatóság kedvéért és vagy időrendi, vagy tematikus-stiláris, vagy inkább csak hangulati társíthatóságuk miatt kerültek közös cím alatt. Persze előfordult, hogy a tényleges versciklus eléggé terjedelmes ahhoz, hogy könyvfejezetet is alkosson, az ilyen jellegűeknek természetesen itt is helye van.

Továbbá az itteni közlés szempontjából nem tekintem ciklusoknak a folyamatosan íródó műfaji sorozataimat, tehát pl. a haikukat, limerickeket vagy akár a szonetteket – ám ha a műfajon belül valamely szempontból összetartozó sorozatokról van szó (pl. Kárpáti limerikek, akkor itt a helyük).

Facebook hozzászólások:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.